علی کاشی

علی کاشی

من علی‌ام، علیْ کاشی، بر وزن علیْ دایی! مثل هر انسان دیگری داستان زندگی خودم را دارم، با اوج و فرود مخصوص خودش! اما این زندگی داستانی دو چیز را به من یاد داد: «یک، جاری باشم و دو، به آینده امیدوار!» آب اگر یک جا بماند می‌گندد و به مرداب تبدیل می‌شود... همۀ ما می‌دانیم که حدود 70درصد بدن ما از آب تشکیل شده، پس برای اینکه نگندیم، برای اینکه به مرداب تبدیل نشویم، ناچاریم به حرکت و محکومیم به جاری‌بودن... چه‌بسا این جاری‌شدنمان، شوری را در دیگران ایجاد کند و آن‌ها را هم به جریان بیندازد.
دکمه بازگشت به بالا