حسین نیرینی

حسین نیرینی

حسین نیرینی هستم. حدوداً دو سال از وقتی که فهمیدم می‌تونم تولیدکنندۀ محتوا باشم می‌گذره. نوشتن برای من یعنی حال خوب و از اینکه بتونم با نوشتن به حل مشکلی کمک کنم، لذت می‌برم.
دکمه بازگشت به بالا