سمیه رفیعی

سمیه رفیعی

از وقتی به یاد دارم دنبال خودم می‌گشتم و برای پیداکردن این خود ناشناخته، همیشه دنبال تجربه‌های جدید بودم و به دنیاهای مختلف سرک کشیدم؛ از دنیای فیزیک و جهان‌های موازی گرفته تا دنیای دیجیتال‌مارکتینگ و محتوا. در تمام این مدت، نوشتن همیشه یک گوشه‌ای حضور داشته؛ گاهی برای سیاهه‌نویسی، گاهی خاطره‌نویسی، گاهی نق‌زدن و گاهی هم نامه‌نگاری. از وقتی رسماً شروع به نوشتن کردم، این مسیر مکاشفه تغییر کرد. چون نگاهم از بیرون متوجه درون خودم شد. حالا پا به دنیاهایی می‌ذارم که در حالت عادی برام قابل تصور نبود، حالا با تخیلاتم دوستم و ابعادی از وجودم رو می‌بینم که برام تازگی داره. البته که همچنان به دنبال خودم می‌گردم، اما این‌ بار با صلحی درونی و در مسیری درست.
دکمه بازگشت به بالا