درخواست مشاوره

درخواست مشاوره

اگر به دنبال دریافت مشاوره به‌صورت آنلاین یا حضوری هستید، فرم درخواست مشاوره را پر و ارسال کنید. حداکثر ۱۰ روز بعد از ارسال درخواست، پاسخ پیامتان را از طریق ایمیل خواهم داد.

با‌توجه‌به توضیحاتتان در فرم درخواست مشاوره، پیشنهاد من این هست که در قدم اول برای موضوعی که مطرح کردید صحبت کنیم تا در ادامه بتوانیم تصمیم بگیریم که موضوع مطرح‌شده نیازمند کدام‌یک از سه مدل زیر است. هر سه مدل زیر پتانسیل پیش‌بردن به‌صورت آنلاین یا حضوری را دارند.

  1. کوتاه‌مدت: مدت‌زمان‌ مشاوره یک ساعت است. در ادامه پس از شنیدن دغدغه‌ها و ارائۀ تحلیل اولیه، مباحث را جمع‌بندی کرده و به شما راهکار ارائه می‌کنم. در مراحل اجرای راهکار هم در کنار شما خواهم بود.
  2. میان‌مدت: مدت‌زمان‌ مشاوره از یک هفته تا یک ماه است. در ادامه پس از شنیدن دغدغه‌ها و ارائۀ تحلیل اولیه، مباحث را جمع‌بندی کرده و به شما راهکار ارائه می‌کنم. در مراحل اجرای راهکار به‌صورت هفته‌ای جلسۀ بررسی نحوۀ پیشرفت کار تشکیل خواهد شد.
  3. بلند‌مدت: مدت‌زمان‌ مشاوره بین یک تا سه ماه است. در ادامه پس از شنیدن دغدغه‌ها و ارائۀ تحلیل اولیه، مباحث را جمع‌بندی کرده و به شما راهکار ارائه می‌کنم. در مراحل اجرای راهکار به‌صورت دوره‌ای (هفتگی یا ماهانه) جلسۀ بررسی نحوۀ پیشرفت کار تشکیل خواهد شد.